Pipan

Hledáme pedagoga

Naše bilingvální mateřská škola hledá speciálního pedagoga pro děti převážně se sluchovým postižením a vadami řeči.

Hledáme kvalifikovaného speciálního pedagoga s chutí pracovat s dětmi od 2 let do 7 let se sluchovým postižením, s vadami řeči, s kombinovaným postižením (kde dominuje sluchové postižení), děti neslyšících rodičů, ale i děti slyšící bez postižení.

Vaše pracovní náplň bude obsahovat:
 • spolupodílet se na přímé výchově a vzdělávací činnosti u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • budete posilovat komunikaci mezi školkou, dítětem a rodinou
 • individuální i skupinovou práci s dětmi
 • přípravu pomůcek s ostatními pedagogickými pracovníky
 • práci v malém kolektivu
Naše požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v oboru logopedie/surdopedie
 • znalost problematiky sluchového postižení a narušené komunikační schopnosti
 • kreativita
 • vřelý vztah k dětem
 • odpovědnost, samostatnost, pečlivost
 • ochota dále se vzdělávat
Co nabízíme:
 • různorodou práci s dětmi a jejich rodiči
 • práci na hlavní pracovní poměr, pracovní úvazek 1,0 nebo dle dohody
 • možnost vzdělávání
Kontakt

Martina Petrová

_.GB5f56LTGk3d5eT-M