Pipan

Kroužky

Kroužky v naší školce

Kroužek probíhá vždy od 15:15 – 15:45 (případně 15:15 – 16:15) v prostorách školky v rámci odpoledního programu.

Pondělí

Kroužek vaření

Děti si společně připraví svačinu. Vyzkouší si jednoduché recepty (pomazánky, koktejly, přesnídávky).

Středa

Kroužek výtvarných činností

Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky, naučí se pracovat s různým typem materiálů.

Čtvrtek

Kroužek tancování a pohybových aktivit

Děti na kroužku tancování rozvíjí motorické dovednosti, smysl pro rytmus, procvičí paměť a zatancují si na různé písničky.