Aktuality

Ve středu 12. 5. 2021 bude probíhat zápis do naší mateřské školy.
Více informací ZDE

Hledáme nového pedagoga!
Podrobnější informace ZDE

Pipan

Logopedická poradna

Logopedickou péči zajišťuje klinická logopedka.

Kontakt

Mgr. Petra Kopecká
Tel.: 235 517 313 (ústředna)
E-mail: logopetra@seznam.cz

Okruhy logopedické péče

 • Procvičování slovní zásoby
 • Procvičování probíhá podle jednotlivých témat a s přihlédnutím na individuální potřeby a schopnosti dítěte s využitím názorných obrázků a hraček
 • Dechová cvičení – nácvik správného dýchání, které je základem pro správnou tvorbu hlasu
 • Fonační cvičení – hlasová cvičení, vyvození hlasu pomocí hmatu, odezírání a speciálních hraček
 • Cvičení motoriky mluvidel
 • Navozování hlásek, slabik, slov a vět
 • Procvičování gramatických struktur řeči
 • Rytmizace
 • Sluchová cvičení – reakce na zvuky, jejich rozlišení a následně rozumění mluvené řeči
 • Cvičení jemné motoriky a grafomotoriky
 • Cvičení zrakové percepce
 • Rozvoj čtení a psaní u školních dětí

Veškerá cvičení probíhají za vzájemné spolupráce s rodiči. Bez této spolupráce by nebyla logopedická terapie úspěšná, protože cvičení by měla probíhat každý den – v krátkých časových intervalech a častěji. Rodiče jsou nedílnou součástí terapie. Bez spolupráce rodiny nemůže být péče taková, aby pomohla využít všechny schopnosti a předpoklady dítěte.

Logopedická péče je poskytovaná na doporučení obvodního lékaře či specialisty – foniatra, neurologa atd. a je hrazena pojišťovnami:

 • VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • VOZP (Vojenská zdravotní pojišťovna)
 • ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
 • ZPŠ (Zaměstnanecká pojišťovna škoda)

Návštěvní hodiny

Úterý 9:00 – 17:00
Nutné se předem objednat