Pipan

Logopedická poradna

Logopedickou péči zajišťuje klinická logopedka.

Kontakt

Mgr. Petra Kopecká
Tel.: 235 517 313 (ústředna)
E-mail: logopetra@seznam.cz

Okruhy logopedické péče

 • Procvičování slovní zásoby
 • Procvičování probíhá podle jednotlivých témat a s přihlédnutím na individuální potřeby a schopnosti dítěte s využitím názorných obrázků a hraček
 • Dechová cvičení – nácvik správného dýchání, které je základem pro správnou tvorbu hlasu
 • Fonační cvičení – hlasová cvičení, vyvození hlasu pomocí hmatu, odezírání a speciálních hraček
 • Cvičení motoriky mluvidel
 • Navozování hlásek, slabik, slov a vět
 • Procvičování gramatických struktur řeči
 • Rytmizace
 • Sluchová cvičení – reakce na zvuky, jejich rozlišení a následně rozumění mluvené řeči
 • Cvičení jemné motoriky a grafomotoriky
 • Cvičení zrakové percepce
 • Rozvoj čtení a psaní u školních dětí

Veškerá cvičení probíhají za vzájemné spolupráce s rodiči. Bez této spolupráce by nebyla logopedická terapie úspěšná, protože cvičení by měla probíhat každý den – v krátkých časových intervalech a častěji. Rodiče jsou nedílnou součástí terapie. Bez spolupráce rodiny nemůže být péče taková, aby pomohla využít všechny schopnosti a předpoklady dítěte.

Logopedická péče je poskytovaná na doporučení obvodního lékaře či specialisty – foniatra, neurologa atd. a je hrazena pojišťovnami:

 • VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • VOZP (Vojenská zdravotní pojišťovna)
 • ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
 • ZPŠ (Zaměstnanecká pojišťovna škoda)

Návštěvní hodiny

Úterý 9:00 – 17:00
Nutné se předem objednat