Pipan

Pedagogický sbor

Ředitelka mateřské školyJana Fenclová

Mgr. Jana Fenclová

 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Školní management a řízení škol
 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie)
 • Působí také na pozici ředitelky Centra pro dětský sluch Tamtam

Speciální pedagogové

Mgr. Bc. Michaela Bartošíková – vedoucí pedagogMichaela Bartošíková

 • Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, Výtvarná výchova, (navazující magisterské studium)
 • Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor Speciální výtvarná výchova (bakalářské studium)
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor Estetika (bakalářské studium)
 • Celoživotní vzdělávání – Specifické poruchy učení
 • Znakový jazyk u Jana Wirtha – ukončená úroveň 2B
 • Pevnost – Kurz znakového jazyka pro pedagogické pracovníky

PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.Tereza Hradilová

 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika (doktorské studium, stále zde působí jako odborná asistentka)
 • Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii se znakovým jazykem (navazující magisterské studium)
 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika (navazující magisterské studium)
 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika (bakalářské studium)
 • Pevnost – Kurz znakového jazyka – 1. až 8. modul (ten opakovaně)

Mgr. Alena VovsováAlena Vovsová

 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika – surdopedie, logopedie (navazující magisterské studium)
 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika (bakalářské studium)
 • Pevnost – Kurz znakového jazyka – 1. až 5. modul
 • Akreditovaný kurz Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
 • Spolupráce se SUKI (Spolek uživatelů kochleárního implantátu)
 • Aktivní činnost v NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z. ú.), související vzdělávání v problematice podpory osob s poruchou autistického spektra

Asistentka pedagoga

Bc. Valentina SichValentina Sich

 • Univerzita M. P. Drahomanova, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol pro neslyšící děti – surdoped předškolních ústavů (bakalářské studium)
 • Akreditovaný vzdělávací program – pracovník v sociálních službách
 • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)
 • Znakový jazyk u Jana Wirtha – ukončená úroveň 2B
 • Pevnost – Kurz znakového jazyka – 1. modul