Kontakt

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o.

Hábova 1571
155 00 Praha 5 – Stodůlky
+420 739 642 618
XfFjGKfa_8AhTj

Vedoucí pedagog
Mgr. Kristýna Stará
%mnBRYUS_bCk4W7r

Jak se k nám dostanete
Pipan

Vítejte v mateřské škole Pipan

Bilingvální mateřskou školu Pipan mohou navštěvovat děti se sluchovým postižením, s vadami řeči, s kombinovaným postižením (kde dominuje sluchové postižení), děti neslyšících rodičů, ale i děti slyšící bez postižení (některé z dětí školku navštěvují na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny), které z nejrůznějších důvodů potřebují menší kolektiv a individuální přístup. Přijímáme děti ve věku od dvou do sedmi let.

Velmi dobré zkušenosti máme i se zařazováním slyšících sourozenců nebo kamarádů. Děti pracují v malých skupinkách. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče.

Bilingvální mateřská škola Pipan je škola rodinného typu, dětem i rodičům nabízíme individuální přístup.