Pipan

Školka nabízí

 • rodinný charakter, velmi dobré sociální klima, menší počet dětí ve skupině
 • pedagogický sbor s potřebnou odborností
 • individuální plány pro děti se speciálními potřebami
 • tvorbu komunikačních deníků
 • systém pravidelného hodnocení pokroku
 • různé způsoby komunikace dle individuálních potřeb dítěte
 • pomoc při začlenění dítěte do kolektivu slyšících dětí
 • vyhledání vhodné základní školy a přípravu dítěte na integraci
 • logopedickou poradnu
 • psychologickou poradnu
 • spolupráci se speciálně pedagogickým centrem
 • služby foniatra
 • služby Centra pro dětský sluch Tamtam: sociálně aktivizační služby, raná péče
 • odpolední kroužky

  Kroužky

  Kroužek probíhá vždy od 15:00–15:30 v prostorách školky v rámci odpoledního programu.
 • pravidelné akce a výlety

  Akce, které navštěvujeme:
  – divadelní představení (tlumočená do znakového jazyka),
  – tlumočené prohlídky s programem pro děti (Národní muzeum Praha, Náprstkovo muzeum,  Národopisné muzeum, Muzeum české hudby apod.),
  – prohlídky v zoo,
  – celodenní výlety do okolí (Divoká Šárka),
  – přespávání v mateřské škole.

  Akce, které pořádáme:
  – Mikuláš (pořádá CDS Tamtam),
  – vánoční besídka,
  – představení na Zahradní slavnosti – akce pořádaná pro klienty a rodiny s neslyšícími dětmi a širokou veřejnost, nabitá bohatým programem, konaná na různých místech (Valdštejnská zahrada), nejčastěji však na školní zahradě.