Pipan

O nás

Bez názvu

Bilingvální mateřskou školu Pipan najdete ve Stodůlkách, v ulici Hábova. Školka je součástí komplexu Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., se kterým také úzce spolupracuje. Školku mohou navštěvovat děti se sluchovým postižením, děti s vadami řeči, s kombinovaným postižením (pokud u nich dominuje postižení sluchové), ale i děti, které zdravotní znevýhodnění nemají.

Naše školka je rodinného typu, je vhodná pro děti, které potřebují menší kolektiv a individuální přístup. Každé dítě je jiné a zaslouží si plnou pozornost, právě té se u nás každému dostane. Přijímáme děti ve věku od dvou do sedmi let a nebráníme se ani zařazování slyšících sourozenců nebo kamarádů. Snažíme se maximálně podporovat integraci dětí do většinové společnosti.

Děti ve školce pracují v malých skupinkách podle školního vzdělávacího programu. Každé dítě má vytvořený individuální vzdělávací plán. Náš pedagogický sbor má odpovídající odbornost a věnuje se dětem s maximální péčí. Součástí programu je také individuální logopedická péče.

Školka také nabízí další aktivity (kroužky), mezi které například patří: vyrábění v keramické dílně, výuka metody pro rozvoj jazykových schopností dle D. B. Elkonina, individuální a skupinová práce v Snoezelen místnosti, jóga a různé odpolední kroužky.

V naší  školce od tohoto školního roku používáme mobilní aplikaci Twigsee, která slouží jako platforma pro komunikaci mezi školkou a rodiči. Rodiče mají skrz aplikaci přístup k fotkám svých dětí, novinkám i důležitým sdělením, které školka v uzavřeném kolektivu sdílí. Aplikace slouží i pro omlouvání dětí, řeší i administrativní záležitosti, a zlepšuje tak celkovou organizaci předškolního vzdělávání.
 

Školné je stanoveno za celodenní docházku na 4 000 Kč za měsíc.

Stravné je 108 Kč za den (svačina–oběd–svačina).