Aktuality

Ve středu 12. 5. 2021 bude probíhat zápis do naší mateřské školy.
Více informací ZDE

Hledáme nového pedagoga!
Podrobnější informace ZDE

Pipan

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program byl vytvořen na míru školce a využívá vlastní vzdělávací materiál „Hrajeme si s medvědem“, který plně respektuje Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a tím i specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Pro snazší „vniknutí“ do hry je pro děti kamarádem medvídek Čumáček, který ve školce pomáhá s orientací v pravidlech, seznamuje děti se světem a hlavně odstraňuje komunikační bariéry s okolním světem. Medvídek zná spoustu her, příběhů, které se dají napodobit, znovu prožít, dostává se do situací, které mu děti vysvětlují a ze kterých mu pomáhají. Medvídek je přítomný i reálně jako velký plyšák, který je uzpůsoben ke komunikaci znakovým jazykem.

Témata jsou rozpracována v třídních vzdělávacích programech a týdenních plánech.

Každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má vytvořený individuální vzdělávací plán, kde se pracuje se schopnostmi dítěte, a vytyčují se cíle pro daný školní rok. Na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu se podílí mimo pedagogů i rodiče, logoped BMŠ, popřípadě další instituce, kde je dítě paralelně v péči (např. raná péče). S dětmi se pracuje třikrát týdně.

Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat se ve třídě využívá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, ale i alternativní a augmentativní komunikace.

Pro posílení komunikace mezi školkou – dítětem – rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Pedagogové každodenně informují rodiče o zajímavých meznících dítěte, které se během jeho pobytu v BMŠ udály.