Pipan

Denní program - režim dne

7:00 – 8:45 scházení dětí, spontánní hra 
8:45 – 9:30 ranní kruh, úvodní písnička, jména dětí a dospělých, co dnes budeme dělat (režim dne), počasí, deníčky
a jiné zajímavosti, povídání
o tématu, rozvoj slovní zásoby, spolupráce, socializace, cvičení, pohybové hry
9:30 – 9:45 svačina, hygiena
9:45 – 10:30 hlavní program dle probíraného tématu, rozvoj všech oblastí dle individuálních potřeb dítěte
(v úterý logopedie, ve středu
a v pátek individuální práce
s dětmi)
10:30 – 12:00

pobyt venku v zimním období
– školní zahrada, hřiště, park

pobyt venku v letním období
– školní zahrada, hřiště, park

12:00 – 12:30

oběd, hygiena

12:30 – 13:00 pohádka, ukládání dětí
13:00 – 14:30 polední klid
14:30 – 14:45 svačina, hygiena
14:45 – 15:30 odpolední aktivity - kroužky
15:30 – 17:00 volná hra, pobyt venku