Pipan

Denní režim

7:00 – 9:00 volná hra + individuální činnost
9:00 – 9:45 ranní kruh - přivítání, povídání, jaký je den v týdnu, měsíc, roční období, jaké je počasí, co dnes děláme, cvičení
9:45 – 10:00 svačina, hygiena
10:00 – 10:45 hlavní program (rozvoj kognitivních funkcí, tělocvik, výtvarné a kreativní aktivity, rozvoj smyslů apod.)
10:45 – 12:00 pobyt venku - školní zahrada, hřiště, vycházky, koloběžky 
12:00 – 12:30 oběd, hygiena
12:30 – 13:00 pohádka
13:00 – 14:30 polední klid
14:30 – 15:00 svačina, hygiena
15:00 – 16:00 kroužky, individuální práce
16:00 – 17:00 volná hra, pobyt venku