Pipan

Denní program - režim dne

7:00 – 8:45 scházení dětí, spontánní hra 
8:45 – 9:30 ranní kruh, úvodní písnička, jména dětí a dospělých, co dnes budeme dělat (režim dne), počasí, deníčky
a jiné zajímavosti, povídání
o tématu, rozvoj slovní zásoby, spolupráce, socializace, cvičení, pohybové hry
9:30 – 9:45 svačina, hygiena
9:45 – 11:00 hlavní program dle probíraného tématu, rozvoj všech oblastí dle individuálních potřeb dítěte
(v úterý logopedie, ve středu
a v pátek individuální práce
s dětmi)
11:00 – 12:00 pobyt venku - školní zahrada, hřiště, park 
12:00 – 12:30 oběd, hygiena
12:30 – 14:30 pohádka, polední klid
14:30 – 14:45 svačina, hygiena
14:45 – 15:30 odpolední aktivity - kroužky
15:30 – 17:00 volná hra, pobyt venku