Pipan

Snoezelen

Jedním z nedávno dokončených projektů, který finančně podpořila Evropská unie a Magistrát hlavního města Prahy, je vytvoření nové terapeutické místnosti pro „Snoezelen“.

Metoda aktivuje smysly dětí prostřednictvím světelných, zvukových či jiných prvků. Je nově k dispozici v Centru pro dětský sluch Tamtam v pražských Stodůlkách. „Jde o speciálně upravené příjemné prostředí, které aktivuje smysly dětí pomocí světelných či zvukových prvků, vůní a hudby. Slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje komunikaci. Vytváří zázemí pro poskytování moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením,“ vysvětluje funkci Snoezelenu Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu. Další důležitou oblastí, kterou lze v Snoezelen místnosti rozvíjet, je vestibulární systém a propriorepce.

Snoezelen je mateřskou školou využíván při individuální a skupinové práci.