Pipan

Povinná dokumentace

 pipan.modreBilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s. r. o.

Ke stažení ZDE.

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název:

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.

„Pipan“

IČO: 25143701

REDIZO:  600000257

Zřizovatel: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

IČO: 00499811

Provozní doba: Pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hodin

Ředitelka: Mgr. Jana Fenclová

Internetové stránky: https://www.pipan.cz

 

2. Důvod způsob založení

Škola byla zřízena v roce 1995 z iniciativy rodičů dětí se sluchovým postižením. Pod názvem „Školička Pipan“ byla součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., jako samostatný právní subjekt funguje od 1. 9. 1996. Důvodem vzniku bylo vytvoření optimálních podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením s využitím českého znakového jazyka.

 

3. Organizační struktura

Ředitelka, pět speciálních pedagožek, jedna asistentka pedagoga, jedna hospodářka

Externě: klinická logopedka, psycholožka, 2 účetní

 

4. Kontaktní spojení

Telefon: 603 710 748

 

5. Bankovní spojení

19-5456150237/0100

  1. IČO 25143701

 

  1. DIČ CZ 25143701

 

8. Dokumenty

Školní řád – www.pipan.cz, v listinné podobě v kanceláři školy

Školní vzdělávací program – www.pipan.cz, v plném rozsahu v listinné podobě v kanceláři školy

Úhrady za poskytované vzdělávání – stanovené školné a platby za stravování, www.pipan.cz, v listinné podobě v kanceláři školy

Výroční zprávy a zprávy auditora: v listinné podobě v kanceláři školy, www.pipan.cz

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají: osobně v kanceláři školy, písemně poštou nebo e-mailem, telefonicky

Kontakt:

Email: bms@pipan.cz, stara@pipan.cz

Tel: 603 710 714

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky